Home

Individuellt program

OS-guldmedaljör berättar om övergrepp - Sport | SVT

Individuella programmet (IV) var ett gymnasieprogram inom den svenska gymnasieskolan för elever som inte uppfyllde betygskraven för de nationella gymnasieprogrammen. Det individuella programmet skulle förbereda eleven för övergång till ett nationellt program utifrån elevens behov och förutsättningar Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla Om du inte kan följa undervisningen på ett nationellt program i gymnasiesärskolan finns individuellt program. Om du går ett individuellt program utformas utbildningen utifrån just dina behov och förutsättningar. Målet är att du ska få kunskaper för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt kunna delta i samhällslivet. De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden: estetisk verksamhe Individuellt alternativ är en gymnasieutbildning för dig som av någon anledning inte kan läsa på ett nationellt program. Du kanske inte är behörig eller har en annan tungt vägande orsak, t ex. långvarig sjukdom. Utbildningen är inte sökbar via gymnasieantagningen utan man kontaktar kurator på sin skola eller rektor på den gymnasieskola där man. Information om Individuella program. På gymnasiesärskolans Individuella program får du som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program individuellt anpassad undervisning. Man får inga betyg på de individuella programmen och man läser ämnesområden istället för ämnen. Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett.

För varje nationellt program i gymnasieskolan är det reglerat vilka kurser som ska ingå. En elevs utbildning på ett nationellt program får dock avvika från vad som annars gäller för programmet genom att vissa kurser byts ut. Rektorn fattar beslut om individuellt anpassat program efter att eleven och berörda lärare har tillfrågats Individuella program. Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år Rektorn fattar beslut om individuellt anpassat program. Det är rektorn som fattar beslut om individuellt anpassat program efter att eleven och berörda lärare har fått yttra sig. Om eleven inte har fyllt 18 år ska även elevens vårdnadshavare yttra sig. Syftet med individuellt anpassat program Gymnasiesärskolebevis efter individuellt program. 22 b § Gymnasiesärskolebevis ska utfärdas för den som har avslutat ett individuellt program i gymnasiesärskolan. Av gymnasiesärskolebeviset ska det framgå 1. att beviset avser ett individuellt program, 2. vilka ämnesområden som beviset avser och deras omfattning, oc En huvudman för en fristående skola som anordnar ett nationellt program får anordna programinriktat val som är inriktat mot det nationella programmet, individuellt alternativ och språkintroduktion. En fristående gymnasieskola som anordnar ett yrkesprogram får anordna yrkesintroduktion

Hultsfreds gymnasium | Hultsfreds gymnasiesärskola (GYSÄR)

Vad är individuellt program? Det individuella programmet är till för dig som behöver en lugnare miljö, tydligare pedagogik och mer stöd för att nå din fulla potential. God personaltäthet och specialiserad kompetens ger dig rätt till mer utveckling. Se Skolverkets film om gymnasiesärskolans individuella program Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts 1 juli 2019 av Programinriktat val. Programinriktat val är ett program med målet att erbjuda dig övergång till ett nationellt program så snart du är behörig. Det nationella programmet kan både vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedenade program

Individuellt program Du bestämmer själv under vilken period du vill genomföra rehabiliteringen. Tillsammans med rehabteamet läggs ett individuellt anpassat program upp. Programmet är avpassat till de mål som du, tillsammans med teamet på Humlegården, sätter upp På ett individuellt program går det att kombinera ämnesområden och ämnen från de nationella programmen. Vad du som elev kan kombinera bestäms av rektorn. Inom det individuella programmet på S:t Eriks gymnasiesärskola finns även en mer specialiserad avdelning för dig som befinner dig inom autismspektrumtillstånd Det individuella programmet anpassas helt efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. På skolan har vi tillgång till många hjälpmedel för att anpassa utbildningen efter just dina behov - bland annat ett sinnesstimulerande rum

Individuella programmet - Wikipedi

Individuellt program. Utbildningen på ett Individuellt program erbjuds elever som behöver läsa ämnesområden utifrån en individuellt anpassad studieplan. Den passar dig som behöver en studiemiljö som är anpassad efter just dina förmågor. Istället för betyg bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav antingen för grundläggande. Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och. Individuella program är anpassade utbildningar för dig som behöver en utbildning som är särskilt anpassad efter dina förutsättningar. Programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av din funktionsnedsättning. Det individuella programmet ska utformas så att det passar just dig

Individuellt program Falkenbergs gymnasieskola erbjuder dig som är inskriven i särskolan ett fyraårigt Individuellt program (3600 h). Utbildningen är till stor del tematiskt upplagd. Vi skapar en individuell studieplan utifrån dina förutsättningar Individuellt program Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå ett helt nationellt program i gymnasiesärskolan. Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig Individuellt program erbjuds dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Vi arbetar inom sex olika ämnesområden. En vecka kan till exempel innehålla bild och form, dataundervisning, matlagning med inköp samt studiebesök. I de individuella programmen ingår ämnesområdena Individuellt program 4 år. Under de fyra utbildningsåren inom det individuella programmet finns större möjligheter att ta hänsyn till dina egna förutsättningar. Yrkesträningen är av stor betydelse och undervisningen anpassas till varje elevs behov Individuellt program På individuellt program är det dina unika förutsättningar som ligger till grund för dina studier. Utbildningen som Individuella programmet erbjuder är anpassad och utformad efter dig, där vi strävar efter att du ska uppleva innehållet som meningsfullt, begripligt och hanterbart

På Fryshuset får du kunskaper och kontakter som du har nytta av långt efter det att skolan är slut. Oavsett vilket program du går. Hos oss kommer du lära dig allt det du tänkte att du skulle lära dig i skolan och allt du behöver för att komma vidare i livet. Men du kommer också lära dig saker som du aldrig kunnat drömma om, tillsammans med människor som liknar dig och tillsammans. Join our andragogic program which make you unique and unrepeatable | Achieve your dreams. Bachelor, Masters, Doctorate and Post Doctorate degree programs for working adults at AI

Sök ett individuellt program! De innehåller ett eller flera av följande ämnesområden: Precis som inom de nationella programmen finns möjlighet till praktik på gymnasiesärskolans individuella program. Skolor med inriktning Individuella program inom Gymnasiesärskolans Individuella program Varje program är individuellt utformat och inriktas på de områden som är viktigast för individen att utveckla och stärka. Anpassning sker både genom val av fyra till åtta programdelar (av totalt 24, se bilaga 1) och genom ett anpassat fokus i varje möte. Vårt arbetssätt bygger på en väl utprovad metod för att sätta och nå mål Ledarutveckling - ett individuellt program på distans. Ingen chef eller ledare är perfekt - men alla kan bli bättre. Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team, medarbetare och yrkesroller. Men din utveckling handlar också om en personlig, djupare del - ditt alldeles personliga ledarskap - som utgår ifrån ditt sätt att tänka, vad som driver. individuellt program. individuellt program, tidigare utbildning i gymnasieskolan baserad på en individuell utbildningsplan (11 av 56 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse

Norra Real - Stockholm - GymnasieGuiden

Individuellt programmet Läs mer om det individuella programmet. Individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina behov och egna förutsättningar Individuella program kommer att förbereda dig inför ett meningsfullt vuxenliv. Innehåll På Gymnasiesärskolans individuella program (GYSÄR) skapar vi en individuellt anpassad studieplan just för dig Är för dig som är 16-19 år, är ny eller har varit en kort tid i Sverige och saknar behörighet till nationellt program på gymnasiet. Sprint står för Språkintroduktionsprogrammet, och är ett individuellt gymnasieprogram med tyngdpunkt på att lära sig svenska och läsa in grundskolekompetens Förutom skolgemensamma individuella val finns det individuella val som är anpassade till programmen. Du kan även välja programfördjupningskurser på programmet som individuellt val. Information om kurserna finns på Skolverket.se. Klicka på kursens namn som länkar dig dit

Introduktionsprogram - Skolverke

Väljer du individuellt program görs en sökning på individuella program och du ser alla skolor som erbjuder detta alternativ. Du kan också söka på ort (stad) eller skriva in något i sökfältet. Du kan exempelvis skriva namnet på en skola eller ett djur som du är intresserad av och vill lära dig mer om Du är här: Hem » Hitta Gymnasier » Utbildning » Gymnasier » Hallands län » Individuellt program » Individuellt program - Yrken och utbildningar - MittYrke.se. Individuellt program. Lägg till listning. Resultat 1 - 4 av 4. Aranäsgymnasiet 0 recensioner. Gymnasiegatan 44, 43442 Kungsbacka

Individuellt program Skåneg

Individuellt program är en utbildning inom gymnasiesärskolan. Om du inte kan följa undervisningen på ett nationellt program i gymnasiesärskolan finns individuellt program. Om du går ett individuellt program utformas utbildningen utifrån just dina behov och förutsättningar. Målet är att du ska få kunskaper för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt. Vår skola har idag 14 nationella program med olika inriktningar, 3 specialutformade program, individuellt program och introduktionskurs för invandrare. Vi har ett Riksidrottsgymnasium med inriktning på Bandy och Orientering. Det finns även möjlighet fö. Gymnasiesärskola är en frivillig utbildning för ungdomar med en utvecklingsstörning. Du som vill gå gymnasiesärskola kan välja mellan nationellt eller individuellt program. Båda programmen är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden Eksjö Gymnasiums gysärs Individuella program är för dig som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärkskolan på grund av din funktionsnedsättning. Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just för dig. Du får kunskaper så att du kan vara med och påverka ditt kommande vuxenliv. Du får göra praktik på arbetsplatser under din utbildning

Louise Hansson höjer kravribban efter USA-år - Sydsvenskan

Allmänt om programmet. För varje ämnesområde i programmet finns det en ämnesområdesplan. Vi skapar en individuell studieplan utifrån dina behov och förutsättningar. Betyg sätts inte på ämnesområden utan efter dina fyra år kommer du att få ett gymnasiesärskolebevis. Praktik kan ingå i individuellt program om det är till nytta. Individuellt program för IV Trädgård. Utbildningen är individanpassad med tydliggörande pedagogik och tydlig struktur. Vi utgår från elevens förutsättningar och erbjuder hög vuxentättäthet, små studiegrupper och en lugn studiemiljö. Vid Häggviks Gymnasium finns ett gymnasium för elever med autism samt en gymnasiesärskola

Individuellt Program. Vi har det individuella programmet på alla våra enheter. Flera av våra elever har flerfunktionsnedsättning och rullstol är ett vanligt förekommande hjälpmedel. Träning och stöd i olika dagliga behov är en viktig del av undervisningen Individuellt program. Katalog Undermeny för Katalog. Studie- och yrkesvägledning Undermeny för Studie- och yrkesvägledning. Elev Undermeny för Elev. Elevhälsa. Kontakt. Sök. Startsida / Tyresö gymnasium / Utbildningar / Gymnasiesärskolan / Individuellt program; Individuella programmet. Kontakt. Dela Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar. De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden: - estetisk verksamhet - hem- och konsumentkunskap - idrott och hälsa - natur och miljö - individ och samhälle - språk och kommunikation Våra program Individuellt alternativ • Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning

Vilka program som erbjuder programinriktat val kan skilja sig från läsår till läsår. Programinriktat val söks via gymnasieantagningen på samma sätt som nationella program alternativt via en särskild intresseanmälan. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din grundskola. Sökkod: IMV. Individuellt alternati Du och skolans vägledare gör en plan för hur utbildningen ska utformas. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion. Individuellt alternativ (IMA) Individuellt alternativ är en förberedelse för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden

Individuellt alternativ - GymnasieGuide

 1. Start / Barn och utbildning / Brinellgymnasiet / Utbildningar Brinellgymnasiet / Gymnasiesärskolan / Individuellt program Individuellt program Följande ämnesområden ingår i det individuella programme
 2. Individuellt program är en utbildning inom gymnasiesärskolan. Om du inte kan följa undervisningen på ett nationellt program i gymnasiesärskolan finns individuellt program. Om du går ett individuellt program utformas utbildningen utifrån just dina behov och förutsättningar
 3. Individuellt alternativ. Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program
 4. Individuellt program På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella programmet. Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation
 5. Du är här: Hem » Hitta Gymnasier » Utbildning » Gymnasier » Västra götalands län » Individuellt program » Individuellt program - Yrken och utbildningar - MittYrke.se Individuellt program Lägg till listnin
 6. Du är här: Hem » Hitta Gymnasier » Utbildning » Gymnasier » Dalarnas län » Individuellt program » Individuellt program - Yrken och utbildningar - MittYrke.se. Individuellt program. Lägg till listning. Resultat 1 - 6 av 6. Haraldsbogymnasiet 0 recensioner. Kopparvägen 1, 971 43 FALUN

Individuella program - gymnasiesarskola

Individuellt anpassat gymnasieprogram - FrågaSYV

 1. Individuellt program Skriv ut Individuella programmet. Individuella programmet ger dig en god grund för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. På Bergska gymnasiets individuella program arbetar vi utåtriktat och du får möjlighet att göra flera studiebesök, utflykter och.
 2. Program på Oscarsgymnasiet; Gymnasiesärskola; Elevinformation. Råd till elever vid distansundervisning; Bibliotek Oscar; Studie- och yrkesvägledare; Elevhälsoteam; Arbetsplatsförlagt lärande - APL; Individuella val. Individuellt val högskoleförberedande program; Individuellt val yrkesprogram; Utbildning för vuxna; Elevhälsa; Läsår.
 3. Individuellt program idrott & friluftsliv. Utbildningen är individanpassad med tydliggörande pedagogik och tydlig struktur. Vi utgår från elevens förutsättningar och erbjuder hög vuxentäthet, små studiegrupper och en lugn studiemiljö. Vid Häggviks Gymnasium finns ett gymnasium för elever med autism samt en gymnasiesärskola

Gymnasiesärskoleprogrammen - Skolverke

Individuellt program. Antal: 2. Mer om oss. Vi vill ge ungdomarna. Individuellt program översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Engelsk översättning av 'individuellt program' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Individuellt alternativ Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling Individuellt program. Lägg till listning. Resultat 1 - 8 av 8. Bobergs Gymnasiet 0 recensioner. Västra Skolgatan 6, Ånge. www.bobergsgymnasiet.se. Välkommen till Ånge kommuns gymnasieskola. Vi är en liten skola med ca 400 elever. Det tycker vi är bra

Galleri - Magelungen

programmen och en programrektor för individuellt program. Dessa är elevernas närmaste rektor och är underställd enhetsrektor. Tillsammans med rektor och programrektor arbetar lärare, elevassistenter och elevhälsoteam för stödja elevernas studier och planering av dem. Elevhälsoteamet bestå Individuellt program Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med oc

Sorgbearbetning - individuellt program (distans/online) Coachingprogram - Mitt bästa genuina jag; Coachingprogram - Mitt bästa genuina jag (distans/online) Mer information och kontakt. För frågor, anmälan eller mer information - läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan Individuellt program estetisk verksamhet. Utbildningen är individanpassad med tydliggörande pedagogik och tydlig struktur. Vi utgår från elevens förutsättningar och erbjuder hög vuxentäthet, små studiegrupper och en lugn studiemiljö. Vid Häggviks Gymnasium finns ett gymnasium för elever med autism samt en gymnasiesärskola Individuellt program specialkomponerat för just dig och dina behov. I ett individuellt Medicinskt/MediYogaprogram utgår jag enbart från dina behov/besvär. Du bokar på webben glöm ej att ange telefonnummer så återkommer jag till dig och vi bokar en tid som passar oss båda Individuellt program ersätts med fem alternativ Publicerad 2009-09-28 Utbildningsminister Jan Björklund meddelade som väntat att gymnasiets individuella program (IV) avskaffas

Det finns 18 nationella program på gymnasiet som alla är tre år långa. Oberonede vilken skola du går på har alla nationella program samma innehåll i form av programgemensamma ämnen, valbara kurser, individuella val, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasiearbete Gymnasiesärskolan har fyra nationella program samt ett individuellt program. Inom ramen för det individuella programmet läser eleverna ämnesområden. Eleverna på det individuella programmet delas in i olika grupper, där samtliga ämnesområden ingår men i varierande omfattning. Varje klass har elever från åk 1 till fyra

Gymnasieskola och motsvarande - Skolverke

Om ditt program har inriktningar, väljer du en av dem. Programgemensamma ämnen - de ämnen som alla elever på ett visst program läser, oavsett inriktning. Individuellt val - 200 poäng, som eleven väljer fritt av alla de kurser som skolan kan erbjuda Är för dig som inte uppfyller behörighetskraven för nationellt program. Du har din bas på ISPEC . Undervisningen sker i små grupper med individuellt anpssad undervisning med mycket vuxenstöd. Upplägg av undervisningen utifrån dina mål i nära samarbete med lärare, SYV, elevhälsoteam, socialpedagoger och fritidsledare Individuella programmet. Det individuella programmet är till för de elever som i nuläget inte når programmålen på våra nationella program. Här kombinerar vi både traditionell och individuellt utformad undervisning helt efter elevernas behov Individuellt program för ledarutveckling och personlig utveckling. Detta är vårt upattade individuella program. Eftersom vi anpassar det efter varje deltagare passar det lika bra för dig som är ny som chef som för erfarna chefer. Det ger också god utveckling till personer med indirekt ledarroll som projektledare och seniora konsulter

Rullstolsdans, en häftig känsla 2 - SPSM Webbutiken

Gymnasieförordning (2010:2039) Svensk författningssamling

Nu är det dags att söka Individuellt val inför läsåret 2021 - 2022, sista ansökningsdag är fredagen den 27 november. I katalogen kan du se Anvisningar - Lathund (kursinformation i korthet) - Kursbeskrivning, för att komma till katalogen klicka här Individuellt alternativ, IMA, ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen bedrivs på heltid i grupp i skolans lokaler. Den kan kombineras med miljöpraktik eller med arbetsplatsförlagt lärande,APL, vid behov Vi gör en individuell planering för varje elev. Målet är att förbereda dig för arbetsmarknaden eller för fortsatta studier på ett nationellt program. Individuellt alternativ (IMA) Under Individuella alternativet gör vi individuella lösningar för varje elev. Utbildningen kan innehålla de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i Individuellt program ersätts. Dela Publicerat måndag 28 september 2009 kl 11.42 Gymnasieskolans individuella program (IV) ska.

Antagning till gymnasieskolan - Skolverke

Individuellt program. För patienter med kraftig övervikt finns idag olika metoder som innebär att man minskar magsäckens volym för att uppnå en snabbare mättnadskänsla och att få patienten att äta mindre Individuellt val är 200 poäng inom programstrukturen på samtliga nationella program. Som individuellt val kan du välja kurser som breddar din behörighet för att söka till högskola eller kurser som fördjupar ditt program. På Oscarsgymnasiet är individuellt val utlagda på 100 poäng i årskurs två och 100 poäng i årskurs tre

individuellt program - gymnasiesärskolan De la Gardiegymnasiet erbjuder dig en omväxlande och intressant utbildning utifrån dina intressen. Vi varvar teori och praktiskt arbete under dina fyra år hos oss. Du får möjlighet att studera i fräscha, ändamålsenliga lokaler. Vi arbetar med digitala verktyg och varje elev har sin egen iPad Poäng. Alla program omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Dessa poäng är uppdelade på gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete

Bild och formgivning på Lunaskolan Östra Gymnasium

Individuellt program - Hälsinglands Utbildningsförbun

Lärare till Gymnasiesärskolan - Individuellt program. Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid Individuellt program På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella programmet. Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation Om Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ eller Språkintroduktion kan vara ett alternativ inbjuds elev och vårdnadshavare till ett möte med studie- och yrkesvägledare och Mottagningsgruppen för introduktionsprogram för att diskutera vilket program som passar bäst utifrån förutsättningar, behov och intressen Saknar du flera betyg från grundskolan för att bli behörig till gymnasiet? Då kan individuellt alternativ passa dig. Efter utbildning kan du gå vidare till yrkesintroduktion, ett gymnasieprogram eller börja jobba.Du kommer att läsa svenska och andra kurser från grundskolan. Om du söker IMIND kommer du och dina vårdnadshavare att kallas till en intervju under sommaren

Introduktionsprogrammet på gymnasie

Varje program har också ämnen som är särskilda för just det programmet. Dessutom får du fördjupa dig ett yrke eller ett ämne, det kallas programfördjupning. I gymnasiesärskolan ingår också ett individuellt val. Skolan bestämmer vilka kurser som du kan välja, men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i hem- och konsumentkunskap Tillgång till individuellt program 2. Klicka på Hämta personligt program 3. Skriv in din mailadress/boknings-nummer och klicka på logga in 4. Ditt personliga program kommer att laddas ner 1. Klicka på Min mäss Under din gymnasietid har du många möjligheter att forma ditt program genom inriktningar, valbara kurser och individuellt val. Du kan få skräddarsydd information för just ditt program genom att välja årskurs nedan Individuellt alternativ, Klippan Klippan är en resursenhet med Individuellt alternativ och är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Här erbjuds du en samlad arbetsmiljö, där lärarna är nära till hands för eleverna och din studieplan utformas i samråd med din mentor efter dina behov och förutsättningar Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt program. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov

Humlegården Individuellt program

Syftet med programmet är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, till en annan utbildning ex. på ett nationellt program eller till arbetsmarknaden. På individuellt alternativ varvas teoretiska ämnen med motivationshöjande inslag som till exempel körkortsteori, fysisk aktivitet, mat och bak samt bild, färg och form Individuellt Program; IP - Individuellt Program (IAIND) Individuella programmet är för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina förutsättningar. Utbildningen ger dig kunskaper för ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt Alla kategorier Yrkesvux/Program (Komvux) Alla platser Alla utbildningsformer. Visa alla filter Yrkesvux/Program (Komvux) Sökresultat Visar 1-20 av 401 träffar Yrkesvux. 4,0 (1) Hvilan Utbildning. Trädgårdsodling (via Malmö/Lund) Trädgårdsanläggning (via. Individuellt val 2019 - 2022 Nedanstående dokument visar hela utbudet av kurser inom individuellt val för dig som började gymnasiet höstterminen 2019. Du kan välja bland de kurser som finns med på det program du går på

Profil-RidningNaturvetenskapsprogrammet - Schillerska gymnasiet

Individuella programmet S:t Eriks gymnasiesärskol

Individuellt program Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå ett helt nationellt program i gymnasiesärskolan. Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt. För att få gå individuellt alternativ får du inte uppnått behörighet till yrkesprogram. Om du är behörig till ett nationellt program kan du ändå om du har synnerliga skäl tas emot till individuellt alternativ. IM - Lingonvägen. Denna verksamhet ingår i IM programmet på Jämtlands Gymnasium

Teknikprogrammet - Ullvigymnasiet

Engelsk översättning av 'individuellt' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Individuellt alternativ är ett icke sökbart introduktionsprogram för dig som inte har godkänt i flera grundskoleämnen. Här får du möjlighet att läsa upp dina betyg i svenska, engelska, matematik och vissa andra grundskoleämnen för att sedan söka dig vidare Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram för dig som saknar betyg i flera grundskoleämnen. Här får du en möjlighet att läsa in dina grundskolebetyg för att sedan gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning

 • Äldre namn på bönsyrsor.
 • Belysning clas ohlson.
 • Frankfurt am main deutschland.
 • Konstig fakta om killar.
 • Shell shocked man ww1.
 • Franska läromedel gymnasiet.
 • Fiskevakt regler.
 • Vem är katti hoflin gift med.
 • Otz saalfeld heute.
 • Club amante.
 • Komplimanger till män.
 • Drummer killing me inside keluar.
 • Fasching bilder 2017.
 • Avkalkningstabletter bosch.
 • Novia vasa.
 • Tårta med kondenserad mjölk fyllning.
 • Odalmannen.
 • Moderne bungalows grundrisse.
 • Vad är pandemi.
 • Doppelversicherung haftpflicht rückerstattung.
 • Los roques tenerife.
 • Musik langenfeld schlägerei.
 • Dikter om snö tio i topp.
 • Kuba kleidung frauen.
 • Paypal compte bancaire.
 • Beschäftigung von schulentlassenen.
 • Gneis skaljacka.
 • Byta skärm iphone 6s.
 • Metallbilder motorrad.
 • Framknäts trampdyna katt.
 • Jungfru betydelse.
 • Bärsjalar.
 • Ljusår betydelse.
 • What language is high valyrian based on.
 • Led list ström.
 • 90er party ingolstadt 2017.
 • Vinter sneakers herr.
 • Sender club zürich.
 • Grekbokstav.
 • Pulp by charles bukowski.
 • Very funny quotes.